Medycyna ortopoedyczna wg Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a, jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym przeznaczonym dla pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu. Dokładna diagnostyka oraz zaproponowane metody leczenia są klinicznie potwierdzonymi sposobami leczenia. Jednym z głównych założeń Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest leczenie wzorca klinicznego. Dzięki zaproponowanemy w metodzie wywiadowi i badaniu funkcjonalnemu otrzymujemy w pełni kompletne dane odnośnie badanego pacjenta. Metoda oferuje bezpośrednie, lokalne, sprawne oraz korzystne ekonomicznie leczenie dla wszystkich obrazów klinicznych.

Komentarze zostały zablokowane.